Počasí

 

J
-1°C
6 m/s
Aktuální tlak: 1020 mb
Rychlost větru: 6 m/s J
Předpověď 29. 11. 2022
Den
 

JJV
Deštivo (zataženo)
1°C
Rychlost větru: 3 m/s JJV
Noc
 

JJV
Trhající se oblačnost
-2°C
Rychlost větru: 2 m/s JJV
 

Vyhlášky, OOP

29.10.2022 Jednací řád Zastupitelstva obce Byzhradec – účinnost od 19. 10. 2022
18.1.2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o místních poplatku z pobytu
30.12.2021 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Byzhradec dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

30.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
30.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku ze psů

Formuláře:

Přiznání a ohlášení držitele psa

Odhlášení držitele psa

30.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
30.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství obce Byzhradec

Prohlášení poplatníka a plátce – stavby určené k individuální rekreaci v obci Byzhradec (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

1.4.2020
NAŘÍZENÍ OBCE BYZHRADEC Č. 1/2020

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

15.3.2017
Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace – obec Byzhradec vydává nový Územní plán Byzhradec formou opatření obecné povahy č. 1/2017

OUP KOV Byzhradec – koordinační výkres

OOP Byzhradec – textová část

Územní plán obce Byzhradec – výkres základního členění území

Územní plán obce Byzhradec – výkres širších vztahů

Územní plán obce Byzhradec – hlavní výkres

Územní plán obce Byzhradec – výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Registrační list ÚP obec Byzhradec

Výkres základního členění se záznamem o účinnosti

Textová část ÚP se záznamem o účinnosti

Hlavní výkres se záznamem o účinnosti

1.1.2020
neplatné
Žádost o dotaci z rozpočtu obce – formulář ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce – formulář ke stažení zde

9.6.2015

neplatná

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Byzhradec
19.11.2003

neplatná

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12
Obecní zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., vyhlášku o místních poplatcích, ve znění pozdejších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdejších predpisů
05.03.1998

neplatná

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 6
o systému sberu, trídení, využívání a zneškodnování komunálních a stavebních odpadu vznikajících na území obce Byzhradec

Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René
  • Zítra má svátek Zina
  • Je 48. týden
162924