Počasí

 

J
-1°C
6 m/s
Aktuální tlak: 1020 mb
Rychlost větru: 6 m/s J
Předpověď 29. 11. 2022
Den
 

JJV
Deštivo (zataženo)
1°C
Rychlost větru: 3 m/s JJV
Noc
 

JJV
Trhající se oblačnost
-2°C
Rychlost větru: 2 m/s JJV
 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

  1. Název: Obec Byzhradec

2. Důvod a způsob založení: Právním základem současného postavení Obce Byzhradec je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec: – je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura: Zastupitelstvo obce:

Jana Jablonská, Eva Jablonská, Jan Michl, Jaroslav Jablonský,Miloš Novotný

Josef Kubec, starosta

Bc. Michal Plachetka, místostarosta

4. 1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Byzhradec

Byzhradec 76
518 01 Dobruška

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Byzhradec 76

4.3. Úřední hodiny: Středa 19-19,30 hod.

4.4. Telefonní čísla: pevná linka: není

mobil starosta: Josef Kubec, 605 837 925
mobil místostarosta: Bc. Michal Plachetka, 604 284 236, 731 211 127

4.5 Adresa internetových stránek: www.byzhradec.cz

4.6 Adresa podatelny: pro doručování dokumentů v listinné podobě – Byzhradec 76,

pro doručování dokumentů v elektronické podobě – viz menu Podatelna v horní liště stránky www.byzhradec.cz

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

4.7 Elektronická adresa podatelny: obec@byzhradec.cz

4.8 Datová schránka: z6ta9d4

5. Případné platby lze poukázat: na běžné účty – Komerční banka: 10329571/0100
– Česká národní banka: 94-4412571/0710

6. IČO: 00274771

7. Plátce daně z přidané hodnoty : Obec Byzhradec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů – viz menu Úřední deska

8.2 Rozpočet – viz menu Úřední deska nebo menu Rozpočet

9. Žádosti o informace:

  • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření),
  • umožnění nahlédnutí do spisů, v souladu s právními předpisy
  • písemné (na žádost)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ můžete podat následovně:

Písemně na adresu:

Obec Byzhradec
Byzhradec 76
518 01  Dobruška

Písemně na e-mail: obec@byzhradec.cz

Písemně do datové schránky: z6ta9d4

Osobně, a to v úřední hodiny na podatelnu úřadu:
Obec Byzhradec
Byzhradec 76
518 01  Dobruška

Lhůty pro poskytnutí informace:

  • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
  • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.

10. Příjem podání a podnětů:

Žádosti a další podání je možno podávat:

písemně na adresu Obec Byzhradec, Byzhradec 76, 518 01 Dobruška
elektronicky na adresu obec@byzhradec.cz
elektronicky do datové schránky ID: z6ta9d4

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používací předpisy:

11.2 Vydané právní předpisy: viz menu Vyhlášky, OOP

12. Úhrady za poskytování informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíke stažení zde

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy:

13.1 Vzory licenčních smluv :

Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou stanovené.

13.2 Výhradní licence: Výhradní licence podle § 14a odst. 4. dosud nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

ke stažení zde za r. 2020

ke stažení zde za r. 2019, 

ke stažení zde za r. 2018

 

 

 

 

 

Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René
  • Zítra má svátek Zina
  • Je 48. týden
162923